Бухгалтерське обслуговування

У сучасному світі кожен успішний бізнесмен знає, що для бездоганного ведення бізнесу, його підприємству потрібен бухгалтер, людина, яка повністю візьме на себе безперервний контроль руху всіх фінансових операцій підприємства, облік доходів і витрат, а також ведення звітності для податкових органів.

Фахівці ТОВ «Світ і партнери» завжди нададуть Вам професійні послуги в галузі бухгалтерії, щоб розвиток Вашого бізнесу був завжди комфортним і прибутковим:

 • Обробка, перевірка правильності оформлення і введення первинної документації в систему електронного обліку та документообігу, надання інформації про відсутні документи;
 • Відображення всіх господарських операцій у бухгалтерському та податковому обліку з використанням системи електронного обліку та документообігу;
 • Формування всіх форм бухгалтерської і податкової звітності, здача звітності до фондів соцстраху та органів статистики;
 • Розрахунок заробітної плати, нарахування податків та інших обов’язкових платежів;
 • Консультування з питань бухгалтерського обліку, оподаткування та діловодства;
 • Представлення інтересів в державних органах з питань, пов’язаних зі звітністю, участь у податкових перевірках.

При укладанні договору на бухгалтерське обслуговування, Ви зможете передати всі облікові функції фахівцям ТОВ «Світ і партнери», скоротивши власні витрати на бухгалтерію і зосередившись на веденні основної діяльності.

Наші фахівці проаналізують структуру, напрям і специфіку діяльності Вашого підприємства, Ваш документообіг, обсяг реалізації. Досвідчений бухгалтер розробить або скоректує Вашу облікову політику відповідно до законодавства, а також виходячи з особливостей діяльності Вашої компанії.

Вся фінансово-господарська діяльність Вашої організації та первинні документи будуть зберігатися і відображатися в системі електронного обліку та документообігу. Особливе значення наші фахівці надають дотриманню конфіденційності отриманої фінансової та комерційної інформації та забезпечення її надійного захисту.

При обліку первинної документації проводять перевірку наявності, правильності оформлення, та відповідності первинних облікових і податкових документів (таких як акти, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні документи) вимогам чинного законодавства. При виявленні некоректно оформлених або відсутніх документів буде складено перелік документів, що підлягають заміні або відновленню.

      Ви можете обрати найбільш вподобаний Вами варіант взаємодії за первинними документами:

 • Ви своїми силами організуєте доставку первинних документів в наш офіс;
 • Виїзд нашого фахівця у Ваш офіс, в банк для отримання первинних документів;

Ми візьмемо на себе відповідальність за здійснення операцій із закриття звітного періоду, правильне складання і своєчасну здачу бухгалтерської та податкової звітності, проведення звірки розрахунків із податковими органами, а також, представлення інтересів Вашої організації в податковій інспекції та фондах.

Ви можете обрати будь-який з можливих варіантів здачі звітності в податкову, фонди та органи статистики:

 • Здача звітності нашими фахівцями;
 • Здача звітності поштою рекомендованим листом;
 • Електронна здача звітності*

У пакет послуг на бухгалтерське обслуговування входить розрахунок заробітної плати співробітникам Вашої організації, нарахування податків та інших обов’язкових платежів, підготовка звітних документів, підготовка платіжних доручень на виплату доходів і на перерахування податків і зборів. Наші фахівці підготують документи на Ваших співробітників, включаючи типові посадові інструкції, типові трудові договори, накази.

При необхідності, наші фахівці забезпечать порядок проведення інвентаризації основних засобів з метою отримання достовірної та незалежної інформації про відповідність фактичної наявності майна даним бухгалтерського обліку перед складанням річної бухгалтерської звітності, при зміні матеріально відповідальних осіб та в інших випадках.

Консультування є невід’ємною частиною бухгалтерського обслуговування. Наші фахівці проконсультують Вас з питань правильності оформлення первинних документів і з інших питань, пов’язаних з бухгалтерським обліком, оподаткуванням і поточним діловодством Вашого підприємства.

 

Ціни на бухгалтерське обслуговування

Бухгалтерське обслуговування фізичних осіб: 

Вид Базова вартість за КВАРТАЛ, грн. з ПДВ
СПД без найманих працівників 900.00
СПД з найманими працівниками 1500.00

 

Бухгалтерське обслуговування юридичних осіб:

Види послуг Загальна кількість госп. операцій
До 50 До 100 Більше 100
Послуги по веденню бухгалтерського обліку
Консультації з питань підготовки облікової політики ? ? ?
Введення первинних документів в автоматизовану програму бухгалтерського обліку ? ? ?
Інвентаризація наданих первинних документів ? ?
Формування та друк зведених бухгалтерських регістрів (журналів-ордерів) ?
Проведення касових операцій ?  –
Проведення операцій по розрахунковому рахунку ? ?
Консультування Клієнта щодо питань оформлення господарських операцій ? ? ?
Послуги з ведення податкового обліку
Планування податкових платежів ? ?
Консультування з питань підготовки податкової облікової політики та звітності ? ? ?
Складання обов’язкової податкової звітності, яка подається до ДПІ ? ? ?
Складання звітності, яка подається до ПФУ, ФССБ, ФССНВ, ФСТВП ? ? ?
Консультування Клієнта щодо питань податкового обліку ? ? ?
Кадровий облік, розрахунок заробітної плати
Складання наказів ?
Складання штатного розкладу ?
Розрахунок заробітної плати ? ? ?
Виплата заробітної плати ?
Надання довідок для співробітників Клієнта ? ?
Ведення трудових книжок
Представлення інтересів Клієнта перед контролюючими органами ? ?
Базова вартість послуг за місяць з ПДВ, грн 1800.00 2400.00 Дог.