Бухгалтерський супровід

Бухгалтерський супровід представляє собою ведення первинної документації співробітниками, а фахівці компанії ТОВ «Світ і партнери» виконують такі функції з ведення обліку:

  • Навчання формуванню первинної документації, ведення документообігу засобами автоматизації обліку, а також консультування і технічна підтримка;
  • Контроль правильності формування та відображення первинної документації в автоматизованій системі, надання інформації про відсутні документи;
  • Формування всіх форм бухгалтерської і податкової звітності, здача звітності до ДПІ, фонди соцстраху та органи статистики;
  • Розрахунок заробітної плати, нарахування податків та інших обов’язкових платежів;
  • Консультування з питань бухгалтерського обліку, оподаткування та діловодства;
  • Представлення інтересів в державних органах з питань, пов’язаних зі звітністю, участь у податкових перевірках.

При укладанні договору на бухгалтерський супровід Ви зможете передати нашій компанії функції головного бухгалтера, залишивши собі функцію ведення первинної документації.

Ми проаналізуємо структуру, напрямки та специфіку діяльності Вашого підприємства, Ваш документообіг, обсяг реалізації, і розробимо або скорегуємо Вашу облікову політику відповідно до законодавства, а також виходячи з особливостей діяльності Вашої компанії. Особливого значення ми надаємо дотриманню конфіденційності отриманої фінансової та комерційної інформації, забезпеченню її надійного захисту.

Для Вашої організації буде розроблена автоматизована система обліку та документообігу, через яку Ваші співробітники зможуть здійснювати введення і формування первинних документів (таких як акти, накладні, рахунки-фактури, платіжні та інші необхідні документи). Ми навчимо Вашого фахівця введенню первинної документації в систему і надалі будемо надавати оперативні консультації та технічну підтримку по роботі з системою.

Надалі ми перевіримо наявність і правильність оформлення первинних облікових і податкових документів, а також їх відповідність вимогам чинного законодавства. При виявленні некоректно оформлених або відсутніх документів буде складено перелік документів, що підлягають заміні або відновленню.

Ми візьмемо на себе відповідальність за здійснення операцій із закриття звітного періоду, правильне складання і своєчасну здачу бухгалтерської та податкової звітності, проведення звірки розрахунків із податковими органами.

Ви можете обрати будь-який з можливих варіантів здачі звітності в податкову, фонди та органи статистики:

  • Здача звітності нашими фахівцями;
  • Здача звітності поштою рекомендованим листом;

У пакет послуг на бухгалтерський супровід входить розрахунок заробітної плати співробітникам Вашої організації, нарахування податків та інших обов’язкових платежів, підготовка звітних документів, підготовка платіжних доручень на перерахування податків і зборів. Наші фахівці підготують документи на Ваших співробітників, включаючи типові посадові інструкції, типові трудові договори, накази.

При необхідності, наші фахівці забезпечать порядок проведення інвентаризації основних засобів з метою отримання достовірної та незалежної інформації про відповідність фактичної наявності майна даним бухгалтерського обліку перед складанням річної бухгалтерської звітності, при зміні матеріально відповідальних осіб та в інших випадках.

Наші фахівці проконсультують Вас з питань правильності оформлення первинних документів та з інших питань, пов’язаних з бухгалтерським обліком, оподаткуванням і поточним діловодством Вашого підприємства.

 

Вартість бухгалтерського супроводу

Бухгалтерський супровід фізичних осіб:

Вид Базова вартість за КВАРТАЛ, грн. З ПДВ
СПД без найманих працівників 600.00
СПД з найманими працівниками 900.00

 

Бухгалтерський супровід юридичних осіб:

Види послуг Загальна кількість госп. операцій
До 50 До 100 Більше 100
Послуги з ведення бухгалтерського обліку
Консультації з питань підготовки облікової політики ? ? ?
Введення первинних документів в автоматизовану програму бухгалтерського обліку
Інвентаризація наданих первинних документів
Формування та друк зведених бухгалтерських регістрів (журналів-ордерів) ? ? ?
Проведення касових операцій
Проведення операцій по розрахунковому рахунку
Консультування Клієнта щодо питань оформлення господарських операцій ? ? ?
Послуги з ведення податкового обліку  
Планування податкових платежів
Консультування з питань підготовки податкової облікової політики та звітності ? ? ?
Складання обов’язкової податкової звітності, яка подається до ДПІ ? ? ?
Складання звітності, яка подається до ПФУ, ФССБ, ФССНВ, ФСТВП ? ? ?
Консультування Клієнта щодо питань податкового обліку ? ? ?
Кадровий облік, розрахунок заробітної плати
Складання наказів
Складання штатного розкладу
Розрахунок заробітної плати
Виплата заробітної плати
Надання довідок для співробітників Клієнта
Ведення трудових книжок
Представлення інтересів Клієнта перед контролюючими органами ? ? ?
Базова вартість послуг за місяць з ПДВ, грн 1200.00 1500.00 Дог.