Постановка на бухгалтерський облік

Організація постановки бухгалтерського та податкового обліку в першу чергу виникає:

 • при створенні нового підприємства, яке тільки починає свою діяльність;
 • підприємство переходить на іншу систему оподаткування;
 • в компанії відбувається зміна виду діяльності або розширюються сфери діяльності;
 • потрібна реорганізація системи обліку з метою оптимізації податкового навантаження;
 • у разі відсутності бухгалтерського обліку на підприємстві протягом певного періоду.

Постановка бухгалтерського обліку включає в себе розробку і впровадження на Вашому підприємстві повноцінної системи бухгалтерського та податкового обліку, який буде повністю відповідати чинному законодавству.
Основні етапи процесу постановки бухгалтерського та податкового обліку:

 • аналіз структури Вашого підприємства, первинне ознайомлення;
 • вивчення напрямки та специфіку діяльності Вашого підприємства;
 • Ваш документообіг, обсяги реалізації;
 • виходячи з проведеного аналізу розробка облікової політики бухгалтерського та податкового обліку, яка буде повністю відповідати вимогам чинного законодавства України.

Правильна постановка бухгалтерського та податкового обліку знижує ризики податкових санкцій з боку контролюючих органів у зв’язку з некоректним веденням або відсутністю бухгалтерського та податкового обліку, підвищує ефективність і прозорість роботи бухгалтерії. Налагоджена система бухгалтерського та податкового обліку є невід’ємною частиною ефективного управління підприємством.

Постановка бухгалтерського обліку включає в себе наступні заходи:

 • розробка системи документообігу бухгалтерських документів;
 • вибір систем проводок, які розподіляють результати господарських операцій за бухгалтерськими рахунками;
 • складання внутрішніх регламентуючих документів;
 • розробка кадрової облікової політики;
 • складання штатного розкладу, посадових інструкцій і положень, складання трудових договорів;
 • вибір оптимальної системи оподаткування;
 • ознайомлення персоналу бухгалтерії з новими умовами ведення бухгалтерського обліку.

Вартість послуг з постановки бухгалтерського обліку – від 2000 грн.