Бухгалтерські послуги

Інші бухгалтерські послуги

До інших бухгалтерських послуг нашої компанії відносяться:

 • Розрахунок заробітної плати
 • Відновлення бухгалтерського обліку
 • Розробка та впровадження внутрішніх стандартів
 • Автоматизація обліку та документообігу
 • Дистанційне ведення бухгалтерського обліку

Податкове і бухгалтерське консультування

ТОВ «Світ і партнери» пропонує клієнтам консультаційні послуги з питань:

 • методології бухгалтерського обліку;
 • організації податкового обліку та складання податкової звітності;
 • оптимізації оподаткування;
 • зовнішньоекономічної діяльності;
 • правового забезпечення (розробка та узгодження проектів договорів, контрактів, актів, відповіді на питання всіх служб підприємства, розробка схем угод, супровід угод, в тому числі участь у переговорах).

Для зручності роботи з клієнтами ми пропонуємо наступні форми надання консультаційних послуг:

 • абонентське обслуговування – це пріоритетна форма роботи з клієнтами нашої фірми на постійній основі. В рамках договору на абонентське обслуговування надаються усні, в тому числі, за телефоном (гаряча лінія), і письмові, за письмовими запитами клієнта, консультації. Кількість усних та письмових консультацій не обмежена;
 • разові консультації – письмові (факсом, електронною поштою) і по телефону. Консультації особливо зручні організаціям, в яких характер і обсяг роботи не припускає постійного юридичного обслуговування. Ви можете задати питання, заповнивши для цього спеціальну форму в розділі контакти, або надіслати електронною поштою; протягом дня з Вами зв’яжеться юрисконсульт нашої фірми і визначить вартість відповіді на питання і термін виконання. Залежно від складності питання, письмова консультація буде підготовлена для Вас в термін від одного до трьох робочих днів, усна консультація буде надана протягом трьох годин.

Окрім консультацій, що надаються з податкового та бухгалтерського обліку, в області яких ТОВ «Світ і партнери» накопичило багатий досвід, ми також надаємо послуги з проведення всередині корпоративних семінарів за наданими переліком зацікавлених.

Ми можемо регулярно або одноразово проводити семінари для співробітників бухгалтерської, фінансової та економічної служб замовника з ведення бухгалтерського та податкового обліку, підготовки фінансової звітності за українськими стандартами та МСФЗ, а також консолідованої звітності. Найчастіше ми проводимо семінари для великих холдингів, акціонерних товариств, підприємств, що мають розгалужену структуру, а отже, кількох головних бухгалтерів.

Проведені нами семінари розраховані, в першу чергу на компанії, які прагнуть мати високопрофесійних фахівців, що бажають підвищувати свій професійний рівень, отримувати оперативні та чіткі роз’яснення з усіх питань, пов’язаних зі змінами в законодавстві, особливостями здійснення фінансово-господарської діяльності. Проведені нами всередині корпоративні семінари сприяють створенню єдиної команди бухгалтерсько-економічної служби в корпорації (компанії, холдингу і т.д.).

Постановка на бухгалтерський облік

Організація постановки бухгалтерського та податкового обліку в першу чергу виникає:

 • при створенні нового підприємства, яке тільки починає свою діяльність;
 • підприємство переходить на іншу систему оподаткування;
 • в компанії відбувається зміна виду діяльності або розширюються сфери діяльності;
 • потрібна реорганізація системи обліку з метою оптимізації податкового навантаження;
 • у разі відсутності бухгалтерського обліку на підприємстві протягом певного періоду.

Постановка бухгалтерського обліку включає в себе розробку і впровадження на Вашому підприємстві повноцінної системи бухгалтерського та податкового обліку, який буде повністю відповідати чинному законодавству.
Основні етапи процесу постановки бухгалтерського та податкового обліку:

 • аналіз структури Вашого підприємства, первинне ознайомлення;
 • вивчення напрямки та специфіку діяльності Вашого підприємства;
 • Ваш документообіг, обсяги реалізації;
 • виходячи з проведеного аналізу розробка облікової політики бухгалтерського та податкового обліку, яка буде повністю відповідати вимогам чинного законодавства України.

Правильна постановка бухгалтерського та податкового обліку знижує ризики податкових санкцій з боку контролюючих органів у зв’язку з некоректним веденням або відсутністю бухгалтерського та податкового обліку, підвищує ефективність і прозорість роботи бухгалтерії. Налагоджена система бухгалтерського та податкового обліку є невід’ємною частиною ефективного управління підприємством.

Постановка бухгалтерського обліку включає в себе наступні заходи:

 • розробка системи документообігу бухгалтерських документів;
 • вибір систем проводок, які розподіляють результати господарських операцій за бухгалтерськими рахунками;
 • складання внутрішніх регламентуючих документів;
 • розробка кадрової облікової політики;
 • складання штатного розкладу, посадових інструкцій і положень, складання трудових договорів;
 • вибір оптимальної системи оподаткування;
 • ознайомлення персоналу бухгалтерії з новими умовами ведення бухгалтерського обліку.

Вартість послуг з постановки бухгалтерського обліку – від 2000 грн.

Складання та здача звітності

ТОВ «Світ і партнери» надає послуги зі складання і введення бухгалтерської та податкової звітності для організацій і підприємців будь-якої організаційно-правової форми та які використовують різні системи оподаткування. Ми візьмемо на себе формування і здачу квартальної, річної та нульової звітностей. Надання послуг здійснюється на підставі довгострокових або разових договорів.

Наші фахівці в найкоротші терміни підготують всю необхідну звітність на підставі наданих Вами первинних документів та іншої інформації, а також своєчасно здадуть сформовану звітність до податкової, фондів соцстраху та органи статистики.

Послуга зі складання та введення звітності включає в себе:

 • формування регістрів бухгалтерського та податкового обліку;
 • формування бухгалтерської звітності;
 • формування податкових декларацій;
 • складання статистичної звітності;
 • здача бухгалтерської, податкової та статистичної звітності.

Ви також можете частково або повністю передати нам ведення бухгалтерії, скориставшись нашими послугами з бухгалтерського обслуговування або бухгалтерського супроводу.

Бухгалтерська звітність – це комплексна система даних про фінансовий та майновий стан підприємства або організації, а також про підсумки її господарської діяльності, яка складається на підставі даних бухгалтерського обліку по регламентованим формам.

Як правило, рішення всіх питань, пов’язаних з формуванням і здачею бухгалтерської та податкової звітності, відбувається в рамках комплексного бухгалтерського обслуговування або бухгалтерського супроводу. Однак, якщо Вас цікавить разова послуга зі складання звітності, наша компанія візьме на себе відповідальність за правильне складання і своєчасну здачу бухгалтерської та податкової звітності в державні та контролюючі органи.

Для організацій, у яких не було фінансово-господарської діяльності в перебігу звітного періоду (тобто не здійснювалися грошові операції, розрахунок заробітної плати, фінансові угоди) ми пропонуємо послуги зі складання і введення нульової звітності.

Послуга по складанню звітності включає в себе:

 • формування регістрів бухгалтерського та податкового обліку;
 • розрахунок податків;
 • закриття періоду;
 • формування бухгалтерської звітності;
 • формування податкових декларацій;
 • складання статистичної звітності.

Щоб скористатися разовою послугою зі складання звітності, Вам потрібно буде надати всю первинну документацію з початку звітного періоду, включаючи акти, накладні, рахунки-фактури, платіжні документи, і іншу необхідну інформацію:

 • Установчі документи;
 • Свідоцтво про внесення запису до ЄДРПОУ;
 • Свідоцтва, що підтверджують постановку на облік в пенсійному фонді та фондах соціального страхування;
 • Свідоцтво статистики;
 • Бухгалтерська звітність за останній звітний період.

Ми також здійснюємо здачу підготовленої звітності до податкових органів, пенсійного фонду, фондів соціального страхування та статистики. Ви можете вибрати будь-який з можливих варіантів здачі звітності в податкову, фонди та органи статистики:

 • Здача звітності нашими фахівцями;
 • Здача звітності поштою рекомендованим листом.

Надання послуг по здачі квартальної, річної та нульової звітності до податкової, фондів та органів статистики здійснюється на підставі довгострокових або разових договорів.

Наші фахівці добре знайомі з усіма нюансами по здачі звітності та забезпечать своєчасну здачу звітності в терміни, відведені чинним законодавством.

Ви можете обрати найбільш бажаний спосіб здачі звітності до податкової, фондів соцстраху та органів статистики:

 • Здача звітності нашими фахівцями;
 • Здача звітності поштою рекомендованим листом;

Послуга по здачі звітності нашим фахівцем припускає, що вся підготовлена звітність буде у відведений термін доставлена особисто у відповідні податкові органи, статуправління і позабюджетні фонди, здана, і з відміткою про прийом повернута клієнтові.

Послуга по здачі звітності поштою припускає, що вся підготовлена звітність буде відправлена до органів ДПІ, фонди соцстраху та статистику, цінними листами з описом та повідомленням.

Бухгалтерський супровід

Бухгалтерський супровід представляє собою ведення первинної документації співробітниками, а фахівці компанії ТОВ «Світ і партнери» виконують такі функції з ведення обліку:

 • Навчання формуванню первинної документації, ведення документообігу засобами автоматизації обліку, а також консультування і технічна підтримка;
 • Контроль правильності формування та відображення первинної документації в автоматизованій системі, надання інформації про відсутні документи;
 • Формування всіх форм бухгалтерської і податкової звітності, здача звітності до ДПІ, фонди соцстраху та органи статистики;
 • Розрахунок заробітної плати, нарахування податків та інших обов’язкових платежів;
 • Консультування з питань бухгалтерського обліку, оподаткування та діловодства;
 • Представлення інтересів в державних органах з питань, пов’язаних зі звітністю, участь у податкових перевірках.

При укладанні договору на бухгалтерський супровід Ви зможете передати нашій компанії функції головного бухгалтера, залишивши собі функцію ведення первинної документації.

Ми проаналізуємо структуру, напрямки та специфіку діяльності Вашого підприємства, Ваш документообіг, обсяг реалізації, і розробимо або скорегуємо Вашу облікову політику відповідно до законодавства, а також виходячи з особливостей діяльності Вашої компанії. Особливого значення ми надаємо дотриманню конфіденційності отриманої фінансової та комерційної інформації, забезпеченню її надійного захисту.

Для Вашої організації буде розроблена автоматизована система обліку та документообігу, через яку Ваші співробітники зможуть здійснювати введення і формування первинних документів (таких як акти, накладні, рахунки-фактури, платіжні та інші необхідні документи). Ми навчимо Вашого фахівця введенню первинної документації в систему і надалі будемо надавати оперативні консультації та технічну підтримку по роботі з системою.

Надалі ми перевіримо наявність і правильність оформлення первинних облікових і податкових документів, а також їх відповідність вимогам чинного законодавства. При виявленні некоректно оформлених або відсутніх документів буде складено перелік документів, що підлягають заміні або відновленню.

Ми візьмемо на себе відповідальність за здійснення операцій із закриття звітного періоду, правильне складання і своєчасну здачу бухгалтерської та податкової звітності, проведення звірки розрахунків із податковими органами.

Ви можете обрати будь-який з можливих варіантів здачі звітності в податкову, фонди та органи статистики:

 • Здача звітності нашими фахівцями;
 • Здача звітності поштою рекомендованим листом;

У пакет послуг на бухгалтерський супровід входить розрахунок заробітної плати співробітникам Вашої організації, нарахування податків та інших обов’язкових платежів, підготовка звітних документів, підготовка платіжних доручень на перерахування податків і зборів. Наші фахівці підготують документи на Ваших співробітників, включаючи типові посадові інструкції, типові трудові договори, накази.

При необхідності, наші фахівці забезпечать порядок проведення інвентаризації основних засобів з метою отримання достовірної та незалежної інформації про відповідність фактичної наявності майна даним бухгалтерського обліку перед складанням річної бухгалтерської звітності, при зміні матеріально відповідальних осіб та в інших випадках.

Наші фахівці проконсультують Вас з питань правильності оформлення первинних документів та з інших питань, пов’язаних з бухгалтерським обліком, оподаткуванням і поточним діловодством Вашого підприємства.

 

Вартість бухгалтерського супроводу

Бухгалтерський супровід фізичних осіб:

Вид Базова вартість за КВАРТАЛ, грн. З ПДВ
СПД без найманих працівників 600.00
СПД з найманими працівниками 900.00

 

Бухгалтерський супровід юридичних осіб:

Види послуг Загальна кількість госп. операцій
До 50 До 100 Більше 100
Послуги з ведення бухгалтерського обліку
Консультації з питань підготовки облікової політики ? ? ?
Введення первинних документів в автоматизовану програму бухгалтерського обліку
Інвентаризація наданих первинних документів
Формування та друк зведених бухгалтерських регістрів (журналів-ордерів) ? ? ?
Проведення касових операцій
Проведення операцій по розрахунковому рахунку
Консультування Клієнта щодо питань оформлення господарських операцій ? ? ?
Послуги з ведення податкового обліку  
Планування податкових платежів
Консультування з питань підготовки податкової облікової політики та звітності ? ? ?
Складання обов’язкової податкової звітності, яка подається до ДПІ ? ? ?
Складання звітності, яка подається до ПФУ, ФССБ, ФССНВ, ФСТВП ? ? ?
Консультування Клієнта щодо питань податкового обліку ? ? ?
Кадровий облік, розрахунок заробітної плати
Складання наказів
Складання штатного розкладу
Розрахунок заробітної плати
Виплата заробітної плати
Надання довідок для співробітників Клієнта
Ведення трудових книжок
Представлення інтересів Клієнта перед контролюючими органами ? ? ?
Базова вартість послуг за місяць з ПДВ, грн 1200.00 1500.00 Дог.

Бухгалтерське обслуговування

У сучасному світі кожен успішний бізнесмен знає, що для бездоганного ведення бізнесу, його підприємству потрібен бухгалтер, людина, яка повністю візьме на себе безперервний контроль руху всіх фінансових операцій підприємства, облік доходів і витрат, а також ведення звітності для податкових органів.

Фахівці ТОВ «Світ і партнери» завжди нададуть Вам професійні послуги в галузі бухгалтерії, щоб розвиток Вашого бізнесу був завжди комфортним і прибутковим:

 • Обробка, перевірка правильності оформлення і введення первинної документації в систему електронного обліку та документообігу, надання інформації про відсутні документи;
 • Відображення всіх господарських операцій у бухгалтерському та податковому обліку з використанням системи електронного обліку та документообігу;
 • Формування всіх форм бухгалтерської і податкової звітності, здача звітності до фондів соцстраху та органів статистики;
 • Розрахунок заробітної плати, нарахування податків та інших обов’язкових платежів;
 • Консультування з питань бухгалтерського обліку, оподаткування та діловодства;
 • Представлення інтересів в державних органах з питань, пов’язаних зі звітністю, участь у податкових перевірках.

При укладанні договору на бухгалтерське обслуговування, Ви зможете передати всі облікові функції фахівцям ТОВ «Світ і партнери», скоротивши власні витрати на бухгалтерію і зосередившись на веденні основної діяльності.

Наші фахівці проаналізують структуру, напрям і специфіку діяльності Вашого підприємства, Ваш документообіг, обсяг реалізації. Досвідчений бухгалтер розробить або скоректує Вашу облікову політику відповідно до законодавства, а також виходячи з особливостей діяльності Вашої компанії.

Вся фінансово-господарська діяльність Вашої організації та первинні документи будуть зберігатися і відображатися в системі електронного обліку та документообігу. Особливе значення наші фахівці надають дотриманню конфіденційності отриманої фінансової та комерційної інформації та забезпечення її надійного захисту.

При обліку первинної документації проводять перевірку наявності, правильності оформлення, та відповідності первинних облікових і податкових документів (таких як акти, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні документи) вимогам чинного законодавства. При виявленні некоректно оформлених або відсутніх документів буде складено перелік документів, що підлягають заміні або відновленню.

      Ви можете обрати найбільш вподобаний Вами варіант взаємодії за первинними документами:

 • Ви своїми силами організуєте доставку первинних документів в наш офіс;
 • Виїзд нашого фахівця у Ваш офіс, в банк для отримання первинних документів;

Ми візьмемо на себе відповідальність за здійснення операцій із закриття звітного періоду, правильне складання і своєчасну здачу бухгалтерської та податкової звітності, проведення звірки розрахунків із податковими органами, а також, представлення інтересів Вашої організації в податковій інспекції та фондах.

Ви можете обрати будь-який з можливих варіантів здачі звітності в податкову, фонди та органи статистики:

 • Здача звітності нашими фахівцями;
 • Здача звітності поштою рекомендованим листом;
 • Електронна здача звітності*

У пакет послуг на бухгалтерське обслуговування входить розрахунок заробітної плати співробітникам Вашої організації, нарахування податків та інших обов’язкових платежів, підготовка звітних документів, підготовка платіжних доручень на виплату доходів і на перерахування податків і зборів. Наші фахівці підготують документи на Ваших співробітників, включаючи типові посадові інструкції, типові трудові договори, накази.

При необхідності, наші фахівці забезпечать порядок проведення інвентаризації основних засобів з метою отримання достовірної та незалежної інформації про відповідність фактичної наявності майна даним бухгалтерського обліку перед складанням річної бухгалтерської звітності, при зміні матеріально відповідальних осіб та в інших випадках.

Консультування є невід’ємною частиною бухгалтерського обслуговування. Наші фахівці проконсультують Вас з питань правильності оформлення первинних документів і з інших питань, пов’язаних з бухгалтерським обліком, оподаткуванням і поточним діловодством Вашого підприємства.

 

Ціни на бухгалтерське обслуговування

Бухгалтерське обслуговування фізичних осіб: 

Вид Базова вартість за КВАРТАЛ, грн. з ПДВ
СПД без найманих працівників 900.00
СПД з найманими працівниками 1500.00

 

Бухгалтерське обслуговування юридичних осіб:

Види послуг Загальна кількість госп. операцій
До 50 До 100 Більше 100
Послуги по веденню бухгалтерського обліку
Консультації з питань підготовки облікової політики ? ? ?
Введення первинних документів в автоматизовану програму бухгалтерського обліку ? ? ?
Інвентаризація наданих первинних документів ? ?
Формування та друк зведених бухгалтерських регістрів (журналів-ордерів) ?
Проведення касових операцій ?  –
Проведення операцій по розрахунковому рахунку ? ?
Консультування Клієнта щодо питань оформлення господарських операцій ? ? ?
Послуги з ведення податкового обліку
Планування податкових платежів ? ?
Консультування з питань підготовки податкової облікової політики та звітності ? ? ?
Складання обов’язкової податкової звітності, яка подається до ДПІ ? ? ?
Складання звітності, яка подається до ПФУ, ФССБ, ФССНВ, ФСТВП ? ? ?
Консультування Клієнта щодо питань податкового обліку ? ? ?
Кадровий облік, розрахунок заробітної плати
Складання наказів ?
Складання штатного розкладу ?
Розрахунок заробітної плати ? ? ?
Виплата заробітної плати ?
Надання довідок для співробітників Клієнта ? ?
Ведення трудових книжок
Представлення інтересів Клієнта перед контролюючими органами ? ?
Базова вартість послуг за місяць з ПДВ, грн 1800.00 2400.00 Дог.