ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ

Надання консультацій

Надання ефективної юридичної допомоги починається саме з якісної юридичної консультації.

Юридична консультація – це комплекс дій з боку професійного юриста, які направлені на надання кваліфікованої правової допомоги фізичним та юридичним особам, використовуючи при цьому весь свій досвід, знання, навички та уміння. Зазвичай юридична консультація надається у формі бесіди клієнта з юристом, під час якої клієнт розповідає про існуючу проблему, а юрист пропонує можливі варіанти вирішення цієї проблеми.

Юридична консультація поділяється на усну та письмову.

Від професійних знань та навичок юриста залежить доля тієї справи, яку клієнт доручає юристу. Юристи нашої компанії мають високий рівень відповідальності перед своїми клієнтами і у своїй професійній діяльності виходять виключно з інтересів клієнтів та роблять усе можливе для досягнення успішного результату у довіреній справі.

Усна юридична консультація.  Під час надання усної юридичної консультації юрист детально розповідає клієнту про можливі варіанти вирішення правової проблеми та відповідає на питання клієнта, які виникають у ході надання юридичної консультації.

Письмова юридична консультація. Юридична консультація в письмовому вигляді, яка надається у формі юридичного висновку, тобто детального тлумачення норм чинного законодавства та роз’ясненні можливостей його застосування для найбільш ефективного вирішення існуючого спору.

Юридична консультація надається нами з:

 • господарських
 • корпоративних
 • сімейних
 • спадкових
 • трудових
 • земельних
 • житлових справ та ін.

Цивільні справи. Під цивільними справами розуміють правовідносини, які виникають між фізичними особами або між фізичною та юридичною особою. Цивільні правовідносини, як правило, виникають на підставі договору (договір купівлі-продажу, договір міни, договір відкриття банківського рахунку, договір дарування тощо), проте підставами виникнення цивільних правовідносин можуть слугувати й інші юридичні факти (народження дитини, завдання майнової чи моральної шкоди, створення художнього твору та багато іншого). Іншими словами, майже кожна дія у повсякденному житті підпадає під сферу цивільного права (проїзд у громадському транспорті, купівля одягу чи іншого товару, користування послугами банку і т.д.). А, отже, вбачається, що дуже багато спорів можуть виникати між людьми, які в подальшому, якщо особа зацікавлена в захисті своїх прав та інтересів, будуть потребувати якісної юридичної допомоги у будь-якій формі (консультація, представництво, складання документів та ін.). Галузь цивільного права є одним з основних напрямів діяльності нашої компанії, тому, у випадку виникнення цивільних спорів, ми рекомендуємо  звертатися саме до нашої компанії.

Господарські справи. Стягнення заборгованості, укладання, виконання та розірвання господарських договорів, корпоративні справи, справи про банкрутство, оскарження рішень (ухвал, постанов) господарських судів в апеляційному чи касаційному порядку, виконання наказів господарських судів, а також з інших питань наші юристи можуть надати кваліфіковану юридичну консультацію та скласти, за потреби, усі необхідні процесуальні документи.

Сімейні справи. Розірвання шлюбу, поділ майна подружжя, стягнення аліментів на дітей, позбавлення батьківських прав, усиновлення, розробка проектів договорів на виплату аліментів та визначення місця проживання дітей, тощо.

Спадкові справи. Відкриття спадщини, черги спадкоємців, порядок прийняття спадщини, поділ спадкового майна, поновлення строків на прийняття спадщини, позбавлення права на спадщину тощо.

Житлові справи. Житлове право вимагає від юристів виключного професіоналізму та практичного досвіду. Складність даної категорії справ полягає у тому, що доволі часто сторонами у даній категорій справ виступають члени сім’ї, колишні чоловік або дружина, друзі тощо.

Трудові справи. З практики ми знаємо про велику кількість порушень чинного трудового законодавства та помилок, які допускає роботодавець під час прийняття та звільнення працівників з роботи, виплаті заробітної плати тощо. Отриманий нами в результаті практичної діяльності досвід дозволяє успішно вирішувати проблеми в сфері трудових правовідносин та надати кваліфіковану юридичну консультацію.

Адвокатські послуги

Юридична компанія «Світ і партнери» пропонує професійний захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод та законних інтересів юридичних та фізичних осіб адвокатами, які є професіоналами своєї справи. Багаторічний досвід роботи адвокатів нашої компанії – це гарантія високоякісної правової допомоги з різних правових питань. Адвокати компанії надають правову допомогу та представляють інтереси клієнтів у кримінальному, адміністративному, господарському  та цивільному судочинстві, в судах усіх інстанцій, підприємствах, установах, організаціях, органах державної влади та місцевого самоврядування. У наш час все більше людей звертаються за кваліфікованим правовим захистом своїх прав та інтересів до адвокатів.

Перелік адвокатських послуг:

 • Юридична консультація з питань кримінального та кримінального процесуального права;
 • Правова допомога свідку в кримінальному провадженні під час надання показань та участь у проведенні інших процесуальних дій;
 • Захист прав, свобод та законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого в кримінальному провадженні;
 • Представництво та захист інтересів потерпілого у кримінальному провадженні;
 • Представництво цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні;
 • Захист прав, свобод і законних інтересів особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні;
 • Представництво інтересів клієнта в цивільному, господарському, адміністративному судочинстві та в інших державних органах;
 • Представництво клієнта перед фізичними та юридичними особами;
 • Захист прав, свобод і законних інтересів особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення;
 • Представництво інтересів потерпілого під час розгляду справ про адміністративні правопорушення;
 • Надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань;
 • Складення заяв, скарг та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення.

Якісні адвокатські послуги – це гарантія захисту законних прав та інтересів клієнта.

Отримання дозвільних документів

Ліцензії:

  Термін (днів)
Агрохімікати (використання, фумігація) 25
Агрохімікати та пестициди (торгівля) 30
Алкоголь та тютюн (торгівля) 15
Будівництво 35
Ветеринарна практика 25
Вторинна сировина (збір, переробка) 35
Медична практика 35
Медичні препарати (торгівля, аптека) 35
Металобрухт (збір, торгівля) 25
Охоронна діяльність 35
Перевезення пасажирів (таксі) 25
Працевлаштування за кордоном 35
Туризм (операторська діяльність) 15
Інші ліцензії  

 

Дозволи:

  Термін (днів)
Початок робіт підвищеної небезпеки 30
Міністерство надзвичайних ситуацій 14
Санітарно-епідеміологічна станція 14

 

Дозволи для торгівлі:

  Термін (днів)
Отримання торгового патенту 10
Реєстрація касового апарату (РРО) 10

 

Дозволи для іноземців:

  Термін (днів)
Дозвіл на працевлаштування 10
Реєстраційний номер облікової картки платника податків 7
Запрошення на в’їзд до України 15

 

Складання процесуальних документів

Коли ми опиняємося у судді, з будь-якими судовими справами на руках, ми бажаємо, аби кінцевий результат розгляду нашої справи був успішним. У цьому нам допоможуть кваліфіковані юристи, адже самостійно більшість справ довести до виграшного кінця просто нереально.

Звернувшись до нашої юридичної компанії за допомогою за складанням процесуальних документів, Ви зможете замовити процесуальні документи будь-якої складності з різних галузей права, які будуть професійно виконані в найкоротші терміни та за помірну ціну.

Ознайомившись із матеріалами справи, юрист надасть консультацію, висловить свої пропозиції щодо найбільш правильного варіанту для позитивного вирішення Вашої справи та складе необхідні процесуальні документи, серед яких:

 • Претензії, відповіді на претензії;
 • Звернення до органів та посадових осіб всіх рівнів;
 • Позовні заяви, заперечення та відзиви на позовні заяви;
 • Заяви та клопотання на будь-якій стадії розгляду справи в суді;
 • Апеляційні та касаційні скарги на рішення суду;
 • Заяви до суду про перегляд справи за нововиявленими обставинами;
 • Скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення тощо.

Викладений вище перелік документів, які ви можете замовити не є вичерпним, оскільки спектр послуг зі  складання процесуальних документів надзвичайно широкий, постійно росте і охопити його даною статтею неможливо.

Важливим є те, що звернувшись по допомогу за складанням процесуальних документів до нашої компанії, ви зможете отримати безкоштовно консультацію юриста для оптимального вирішення Вашої справи, шляхи виходу із ситуації тощо, а оплатите тільки вартість документу. Наші юристи завжди готові надати вам допомогу. Звертайтеся!

Судове та позасудове представництво

Представництво інтересів у суді є одним із основних напрямків діяльності нашої компанії. Наші юристи успішно здійснюють представництво в судах усіх інстанцій, незалежно від предметної та територіальної підсудності, в наступних галузях права:

 

адміністративне право сімейне право
господарське право спадкове право
житлове право страхове право
земельне право трудове право
кримінальне право цивільне право
податкове право інші галузі права

Проаналізувавши Вашу ситуацію, наші юристи побудують успішну стратегію судового захисту, підготують необхідні документи, нададуть якісне представництво у суді.

Захист інтересів у суді залежить, також, від особистих якостей юриста, його впевненості, організованості, пунктуальності, вмінні чітко і ясно виражати свої думки. Це завжди імпонує суддям, оскільки людський фактор є присутнім скрізь, а отже, такі особисті якості представника відіграють не останню роль в отриманні рішення суду на свою користь. Пам’ятайте, правильно побудований захист Ваших інтересів не дасть змоги заплутатися у фактах і затягнути судовий розгляд без потреби.

Окрім безпосереднього представництва інтересів у суді, наші юристи надають супутні послуги, які  пов’язані з судовим представництвом. До таких послуг відносяться:

 • Аналіз правової позиції і доказів
 • Розробка способу захисту інтересів
 • Позасудове врегулювання
 • Досудове врегулювання спорів
 • Підготовка процесуальних документів
 • Супроводження виконання рішень.

Звернувшись до нашої компанії за юридичною допомогою, Ви отримаєте якісні послуги та позитивний результат. Індивідуальний підхід наших юристів до ваших справ – запорука успішного рішення суду.

Реєстрація підприємств та інших утворень