Вища освіта для іноземців

На даний момент компанія має представників в таких країнах:

Єгипет:

Ельгохарі офіс сервіси для університетів

Адреса: Egypt, Cairo,hassona station, 1 fawzyel shatwy gasr el swaz, 3rd floor, office number 6

Контакти: Тел: (+2) 0221878625, (+2) 01024321512, (+2) 01144594242

                     E-mail: Elgoharyoffice1@gmail.com

Алжир:

213791143209 +

213657076939+

http://studyinukraine.comlu.com/

UkrainUni27@gmail.com

– Fax .. 00213 046 78 77 40

На даний момент компанія співпрацює з такими вузами як:

maupbogbogbogkpibog

Міжрегіональна Академія Управління персоналом
Національний Медичний Університет ім. О.О.Богомольца
Київський Медичний Університет УАНМ
Державний Університет Телекомунікацій
Національний Технічний Університет України “Київський Політехнічний Інститут”
Львівський Національний Медичний Університет ім. Данила Галицького

Підписані протоколи співпраці з:
Національний Авіаційний Університет
Київський національний університет ім. Т. Шевченка
Національний університет біоресурсів і природокористування
Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана
Київський національний торгівельно-економічний університет

 

А також ведуться перемови з:
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
НТУ “Харківський політехнічний інститут”
НУ “Львівська політехніка”
НУ “Києво-Могилянська академія”
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Дніпропетровський національний університет
Харківський авіаційний інститут
Сумський державний університет
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
Одеський національний економічний університет