Абревіа́ція

, ї, жін.
від лат. abbreviation – скорочення, що походить від дієслова abbrevio – скорочую, утвореного внаслідок приєднання приростка ab- – від до прикметника brevis – короткий.
Спосіб творення слів, що полягає в поєднанні кількох скорочених слів або основ — скоро́чення, ння, сер.
1. Ми, слідом за А. О. Білецьким, розрізняємо морфологічний, або зовнішній словотвір, який становлять 1) афіксація (учити, учитель, учителька, учительський, учительство, учителювати), 2) словоскладання, чи юкстапозиція (анінащо, вічнозелений, думати-гадати, насамперед, немовбито, панібрат, такий-сякий, тимчасовоповірений), 3) основоскладання, чи композиція (лісосплав, мідеплавильний, утихомирювати, цілодобовий), 4) скорочення, чи абревіація (агітпункт, завпед, вуз, УРСР), і семантичний, або внутрішній словотвір, що полягає в семантичних змінах лексем (голова як частина тіла і голова колгоспу) — Ніна Клименко, Морфологічна будова композитів, 1975.
2. До цієї групи способів словотворення належать основоскладання (композиція), словоскладання (юкстапозиція) та скорочення (абревіація)  — Ганна Віняр, Творення нових іменників багатоосновними способами (на матеріалі газети «Україна молода»), 2009.
3. Цей спосіб скорочення розпочав свою історію з початку двадцятого століття  і дотепер не втратив свого значення  — Оксана Литвинко, Феномен скорочення в англійській термінологічній підсистемі машинобудування, 2014.
4. Скорочення лексичних одиниць – абревіація – це один із постійних і розвинених процесів словотвору, що стрімко набирає обертів у зв’язку зі збільшенням кількості Інтернеткористувачів та природним бажанням людини до економії вербальних засобів спілкування  — Раїса Гришкова, Скорочення у віртуальному просторі, 2017.
5. Результатом скорочення є різнопланові одиниці, що не завжди вписуються в рамки класичних дефініцій, які знаходимо у фаховій літературі  — Жанна Іванова, Віктор Кульчицький, Скорочення у системі словотвору німецької мови, 2020.

Спробуйте LanguageTool

Покращуйте свої тексти миттєво

  • Перевіряє граматику та стиль української мови
  • Працює на майже будь-якому веб-сайті (Gmail, Facebook, Twitter)
  • Реєстрація не потрібна
Дізнатись більше

Спробуйте LanguageTool

Покращуйте свої тексти миттєво

  • Перевіряє граматику та стиль української мови
  • Працює на майже будь-якому веб-сайті (Gmail, Facebook, Twitter)
  • Реєстрація не потрібна
Дізнатись більше