СВІТ — Словник відповідників до іншомовних термінів — становить спробу впорядкувати різноманітні напрацювання в галузі словотворчости, пов’язані з чужомовними словами. Знайти чітке означення для цієї роботи досить непросто. Мабуть, легше пояснити, чим вона не є.

СВІТ — це не істина в останній інстанції. Ми нікого не змушуємо замінювати позичені слова поданими відповідниками. Наша мета — сприяти розвиткові внутрішніх можливостей української мови та її повноцінному використанню в усіх галузях суспільного життя. Звісно, ми дуже хотіли б, щоб українські відповідники з нашого словника посіли гідне місце в повсякденному мовленні, тому вклали у створення СВІТу багато часу та зусиль і сподіваємося, що ви теж долучитеся до цієї справи.

Водночас ми намагалися максимально ретельно поставитися до укладання цього словника, використовуючи як власний словникарський досвід, так і найкращий доробок українських мовознавців. Кожна стаття у СВІТі містить загальну інформацію щодо чужомовного слова (його походження, значення), український відповідник і приклади його вжитку. Добираючи згадані приклади, ми прагнули якнайповніше показати стилістичні можливості  поданих відповідників, а тому добирали їх із різностильових джерел.

Поки що СВІТ доступний тільки в інтернеті за адресою svit.org.ua, однак хочемо видати й паперовий словник, коли опрацюємо достатню кількість чужомовних слів.

СВІТ має дуже обмежене фінансування і, зважаючи на те, що створення словникових статей забирає досить багато часу, можемо додавати тільки 100 нових  статей щомісяця. Якщо маєте думки щодо того, як пришвидшити цю роботу, напишіть нам, будь ласка.

Про нас

В укладанні цього словника беруть участь:

1. Євген Редько
розроблення словникової статті, добір українських відповідників до чужомовних слів, створення та виправлення словникових статей
Кандидат філологічних наук, доцент катедри українознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доцент кафедри філології Українського католицького університету у Львові, член мовознавчої секції Харківського історико-філологічного товариства, співукладач словників “Лексико-словотвірні інновації” та “Словотворчість незалежної України”.

2. Олена Синчак
добір українських відповідників до чужомовних слів
Кандидатка філологічних наук, доцентка катедри філології Українського католицького університету у Львові, укладачка “Вебсловника жіночих назв української мови” (r2u.org.ua, 2022).

3. Михайло Свистун
добір українських відповідників до чужомовних слів, програмування
Засновник платформи “Словотвір”, програміст.

Окремо висловлюємо вдячність компанії the Roxman за оздоблення цього осідку.

Контакти

Якщо маєте зауваги чи побажання або хотіли б долучитися до обговорення словникових статей на Trello, напишіть нам, будь ласка, на svit(вухо)svit.org.ua.