Алфаві́тний

, а, е
утворене від іменника алфавіт за допомогою наростка -н(ий).
Розташований за абеткою  — абе́тко́вий, а, е
1. Уміщаємо нижче ці дієслова в абетковім ряді, відзначаючи сполучення з речівниками (а) і з прикметниками (б)...  — Євген Тимченко, Номінатив і датив в українській мові, 1925.
2. Тим то, коли скласти просто абетковий список слів, ужитих у творах того чи того письменника, не додивляючися до всіх цих безконечних змін у відтінках значення, то це матиме лише дуже і дуже відносне значення, і з цього ще зовсім не можна робити висновків про майстерність цього письменника, про його обдарованість, про гнучкість і багатство його мови  — Юрій Шевельов, У кого з українських письменників багатша мова, 1944.
3. Похідні подаються під реєстровим словом у такій послідовності: іменник, прикметник, дієприкметник, прислівник, дієслово, спочатку безпрефіксні, а далі в абетковому порядку префіксальні  — Олександр Пономарів, Культура слова: мовностилістичні поради, 1999.
4. Країни головують у Раді Європи в абетковому порядку, тож часом поміж них трапляються такі, що не є ідеальними для інших учасників  — Український тиждень, 12/2011.
5. Спершу укладач вирішує, як групувати зафіксовані одиниці: звичний абетковий спосіб групування лексем найпоширеніший у неографії, інші способи, зокрема групування за формантами чи гніздами, проблемні, хоча застосовні практично, що довели автори словника «Активні ресурси сучасної української номінації»  — Євген Редько, Із неографічної робітні, 2020.
Пов'язані сталі словосполуки:
алфаві́тна послідо́вність — абетко́ва послідо́вність.
алфаві́тний катало́г — абетко́вий спи́сок
алфаві́тний пере́лік — абетко́вий пере́лік
алфаві́тний пока́жчик — абетко́вий пока́жчик
алфаві́тний поря́док — абетко́вий поря́док

Спробуйте LanguageTool

Покращуйте свої тексти миттєво

  • Перевіряє граматику та стиль української мови
  • Працює на майже будь-якому веб-сайті (Gmail, Facebook, Twitter)
  • Реєстрація не потрібна
Дізнатись більше

Спробуйте LanguageTool

Покращуйте свої тексти миттєво

  • Перевіряє граматику та стиль української мови
  • Працює на майже будь-якому веб-сайті (Gmail, Facebook, Twitter)
  • Реєстрація не потрібна
Дізнатись більше