Графе́ма

, и, жін.
походить від англ. grapheme, утвореного від гр. γράφω – пишу.
Найменша одиниця письма, використовувана на позначення звука або звукосполуки  — бу́ква, и, жін.
1. Знаки (букви) – для звуків, не – навпаки, й тому треба перевести реформу азбуки (перехід на латиницю), чи правопису (зреформувати кирилицю), – а то дотеперішня кирилиця, створена первісно для зовсім иншої мови, або не віддає образу українських звуків, або їх затемнює  — Василь Сімович, Йосеф Їречек і українська мова, 1932.
2. Для позначення на письмі приголосних фонем дж і дз в українському алфавіті спеціальних букв немає, кожна з них передається сполученням двох букв дж і дз: джерело (шість звуків, а сім букв), дзеркало (сім звуків, а вісім букв)  — Михайло Жовтобрюх, Борис Кулик, Курс української літературної мови, 1965.
3. Ідеальний алфавіт повинен мати стільки букв, скільки є звуків у мові, причому кожна графема (буква) повинна позначати тільки один звук, а кожен звук – мати одну графему  — Михайло Кочерган, Вступ до мовознавства, 2001.
4. Саме такі модифікації було впроваджено в давньоукраїнській мові стосовно букв, що були позначали староцерковнослов’янські носові голосні: вони або усувалися, або набували нової функції; у середньоукраїнській мові те саме відбулося з єрами  — Юрій Шевельов, Історична фонологія української мови, переклад Сергія Вакуленка та Андрія Даниленка, 2002.
5. Наш видатний письменник і лінгвіст М. Смотрицький у книжці «Грамматіки славєнскиѧ правилноє Сvнтаґма», надрукованій 1619 р., у розділі «Ω орθографіи» вперше подав докладні правила правопису, що грунтуються на староукраїнському (багато в чому й ширшому – східнослов’янському) узусі. Так, наприклад, він увів у наш алфавіт букву ґ — Василь Німчук, Історія українського правопису, 2004.

Спробуйте LanguageTool

Покращуйте свої тексти миттєво

  • Перевіряє граматику та стиль української мови
  • Працює на майже будь-якому веб-сайті (Gmail, Facebook, Twitter)
  • Реєстрація не потрібна
Дізнатись більше

Спробуйте LanguageTool

Покращуйте свої тексти миттєво

  • Перевіряє граматику та стиль української мови
  • Працює на майже будь-якому веб-сайті (Gmail, Facebook, Twitter)
  • Реєстрація не потрібна
Дізнатись більше