Лінгві́ст

, а, чол.
від англ. linguist, пов’язаного з лат. lingua – язик; мова.
Особа, яка досліджує мови — мовозна́вець, вця, чол.
1. Маючи на увазі, що в мові властиво все є індивідуальне, що дійсність незвичайно скомплікована, що з тої причини такі мовознавці, як Шухардт, уважають прямо неможливим, подати якунебудь клясифікацію романських мов (хоч їх прамова добре знана), що Шляйхерова клясифікація в ґерманістиці не удержалася, рад би я цими моїми замітками досягнути, щоб і в слявістиці принялися нові погляди на мову і враз з тим закинулися незгідні з тими поглядами теорії і методи  — Степан Смаль-Стоцький, Розвиток поглядів про семю словянських мов і їх взаїмне споріднення, 1927.
2. Це питаня, цікаве саме для себе, важне для мовознавця, не меншу вагу має і в практиці, з ним доводиться нам часто зустрічатись, то й варто нам над ним спинитися і попробувати дати декілька практичних указівок  — Василь Сімович, Як наголошувати наші прізвища на -енко?, 1943.
3. Здоровий сам по собі процес не раз набирав у практиці не зовсім здорового нахилу, коли мовознавці, замість вибрати одну з наявних у мові форм, починали накидати мові свої закони, подеколи творячи штучні, невластиві форми чи конструкції  — Юрій Шевельов, Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900–1941). Стан і статус, 1987.
4. Мовознавець Міхаель Мозер, як й інші зарубіжні україністи, деякі історики, письменники та політики, належить до «адвокатів» нашої країни у світі, завдяки яким її голос стає більш чутним та переконливим  — Український тиждень, 09.04.2016.
5. У 1966 р. мовознавець запропонував типологічну класифікацію літературних мов, за якою українська літературна мова визначається як мішанодіалектна, з перериваною писемною традицією, зі зміщуваним культурно-економічним центром, сформована в добу романтизму  — Катерина Каруник, Юрій Шевельов як дослідник української мови, 2019.

Спробуйте LanguageTool

Покращуйте свої тексти миттєво

  • Перевіряє граматику та стиль української мови
  • Працює на майже будь-якому веб-сайті (Gmail, Facebook, Twitter)
  • Реєстрація не потрібна
Дізнатись більше

Спробуйте LanguageTool

Покращуйте свої тексти миттєво

  • Перевіряє граматику та стиль української мови
  • Працює на майже будь-якому веб-сайті (Gmail, Facebook, Twitter)
  • Реєстрація не потрібна
Дізнатись більше