Пре́фікс

, а, чол.
від лат. praefixus – прикріплений спереду, що походить від дієслова praefīgo – прикріплюю спереду, утвореного додаванням приростка prae- – перед до дієслова fīgere – зміцнювати; забивати.
Частина слова перед коренем, використовувана у творенні нових слів та форм  — при́росток, стка, чол.
1. Тут ми розрізняємо два випадки: сполучення приростка з дієсловами руху; тут він показує рух через що, і часом замість самого акузативу ще маємо прийменник «через»  — Євген Тимченко, Акузатив в українській мові, 1928.
2. В Галичині вчасний означає саме передчасний, а приросток за- – цілком нормально функціонує при прикметниках і прислівниках як посилювач ознаки, отже, за цими законами завчасний нормально означає «надто передчасний»  — Юрій Шевельов, Внесок Галичини у формування української літературної мови, 1944.
3. Крім фонологічно обґрунтованих випадків його стосування після р, де апостроф допомагає в літературній мові розрізнювати дві фонеми р–р' (бур’яну – буряну), недостатньо умотивоване його писання після губних приголосних перед йотованими голосними (п’ять, б’є, п’ю, в’яжу, кам’яний і навіть пів’яблука), але вже не в групах таких приголосних (святий, різдвяний, тьмяний), хоч у групах, виниклих на межі з приростками, його пишуть (обв’язати)  — Олекса Горбач, Сумнівні випадки вживання апострофа в чужомовних неапелятивах, 1970.
4. Дієслівні приростки типу роз-, від-, по-, над-, під-, які українській мові дають змогу висловитися з максимальною точністю, французький перекладач часто змушений передавати багатьма словами  — Святослав Гординський, Поезія Михайла Драй-Хмари і її переклади французькою мовою, 1976.
5. «Майже правило», бо воно має багато винятків, коли наголос може падати і не на приросток: розгром, зачин, набір, розкол, обман  — Святослав Караванський, Секрети української мови, 1994.

Спробуйте LanguageTool

Покращуйте свої тексти миттєво

  • Перевіряє граматику та стиль української мови
  • Працює на майже будь-якому веб-сайті (Gmail, Facebook, Twitter)
  • Реєстрація не потрібна
Дізнатись більше

Спробуйте LanguageTool

Покращуйте свої тексти миттєво

  • Перевіряє граматику та стиль української мови
  • Працює на майже будь-якому веб-сайті (Gmail, Facebook, Twitter)
  • Реєстрація не потрібна
Дізнатись більше