Юкстапози́ція

, ї, жін.
від фр. juxtaposition – розташування поряд, утвореного від лат. juxta – поряд і position – розташування.
Утворення слова внаслідок поєднання двох або більше слів — словосклада́ння, ння, сер.
1. Використання засобів словотвору (включаючи словоскладання) в розвитку літературних мов залежить звичайно насамперед від зростання потреби на продукування нових слів, потреби, зумовленої в першу чергу прогресивними змінами виробництва і з ними культури взагалі...  — Леонід Булаховський, Виникнення і розвиток літературних мов, 1946.
2. Проте при вивченні одного зрізу мови доцільно розрізняти словоскладання і основоскладання для того, щоб виявити характерні тенденції словотвору окремої мови  — Ніна Клименко, Морфологічна будова композитів, 1975.
3. Передусім назву найосновніші, найпомітніші ознаки інноваційного жіночого словотворення в українській літературній мові: 1) помітними є зміни в продуктивності способів словотвірної номінації: основоскладання представлено кількома номенами (правдописка, нашоукраїнка, суржиконосиця), словоскладання представлено прикладковими моделями зразка дівчина-герой, жінка-лікар, учитель-математик…  — Анатолій Нелюба, Жарґоновий «жіночий» словотвір на тлі літературномовних інновацій, 2014.
4. Якщо складне слово розглядається з точки зору морфологічного аналізу, то ці утворення зазвичай включають до словоскладання  — Олена Єрьоміна, Композиція у словотворі латинської мови: структурно-типологічний та семантичний аспекти, 2016.
5. Функціонування іншомовного компонента в українській мові як окремого слова, а також як частини слова у пре- або в постпозиції свідчить про можливу кваліфікацію такого елемента як основи (одиниці основоскладання) або слова (одиниці словоскладання або юкстапозиції), а отже, залежно від його позиційних чи комбінаторних властивостей вирішувати написання в складі похідних разом чи через дефіс…  — Вплив суспільних змін на розвиток української мови, 2017.

Спробуйте LanguageTool

Покращуйте свої тексти миттєво

  • Перевіряє граматику та стиль української мови
  • Працює на майже будь-якому веб-сайті (Gmail, Facebook, Twitter)
  • Реєстрація не потрібна
Дізнатись більше

Спробуйте LanguageTool

Покращуйте свої тексти миттєво

  • Перевіряє граматику та стиль української мови
  • Працює на майже будь-якому веб-сайті (Gmail, Facebook, Twitter)
  • Реєстрація не потрібна
Дізнатись більше