Інфініти́в

, а, чол.
за посередництва західноєвропейських мов від лат. īnfīnītīvus (modus) – неозначений (спосіб), пов’язаного з прикметником īnfīnītus – незакінчений, утвореним із заперечної частки in- – не- та дієприкметника fīnītus від дієслова fīnio – обмежую.
Неозначена форма дієслова  — дієйме́нник, а, чол.
1. Форми -му, -меш та інш. в українській літературній мові бувають лише після дієйменника головного дієслова й навіть пишуться вкупі з ним (мов флексія), ні на кого не справляючи вражіння окремого слова — Микола Сулима, Українська фраза, 1928.
2. У таких випадках недоконані форми від доконаних можна відрізнити тільки основною внутрішньою ознакою їх: від дієйменника недоконаної форми можливий майбутній час на -му, -меш... або зложений з буду, будеш..., від дієйменника доконаної форми він не можливий (купуватиму, кидатиму, лишатиму...) — Олекса Синявський, Норми української літературної мови, 1931.
3. Це буває тоді, коли неґацію чи афірмацію треба заакцентувати, коли вони набирають ніби самостійного значення й сили – вилучаються в окремий момент – і тісно в’яжуться саме з формою буду, а не з дієйменником  — Сергій Смеречинський, Нариси з української синтакси у зв'язку з фразеологією та стилістикою, 1932.
4. Його допускаються не тільки артисти сцени, а і співаки, і взагалі інтеліґенти, що беруться говорити «grossukrainisch», уживають остентативно дієйменника на -ть (ходить, робить), що друге слово в них «зараз» = тепер і т. д. (все це зібране з уст одного «молодця», що недавно вернувся зі Сходу...)  — Василь Сімович, Театр і культурна мова, 1942.
5. До речі, замість терміна «неозначена форма дієслова», українські мовознавці 20–30-х pp. минулого сторіччя (С. Смеречинський, О. Курило, М. Наконечний та ін.) уживали місткий термін «дієйменник» – може, він і має право на громадянство в українській мовознавчій терміносистемі  — Роксолана Зорівчак, Боліти болем слова нашого, 2006.

Спробуйте LanguageTool

Покращуйте свої тексти миттєво

  • Перевіряє граматику та стиль української мови
  • Працює на майже будь-якому веб-сайті (Gmail, Facebook, Twitter)
  • Реєстрація не потрібна
Дізнатись більше

Спробуйте LanguageTool

Покращуйте свої тексти миттєво

  • Перевіряє граматику та стиль української мови
  • Працює на майже будь-якому веб-сайті (Gmail, Facebook, Twitter)
  • Реєстрація не потрібна
Дізнатись більше