Акце́нтний

, а, е
утворене від іменника акцент за допомогою наростка -н(ий).
Пов’язаний із наголосом  — наголо́совий, а, е; наголо́шувальний, а, е
1. Як в лексицї та в граматичних формах вони не вміють одрізнити своє од чужого, та ще й умисне псують мову для віршу, так саме робиться й тут: польскі та церковно-словянські наголоси братаються у галицьких поетів з умисне для метру зопсованими і роблять їх вірші такою наголосовою крутаниною та плутаниною, що розібрати її незопсованому вухові часом зовсїм неможливо  — Борис Грінченко, Галицькі вірші, 1891.
2. Від цих наголосових норм іноді ухиляються іменники ніякого роду, надто тоді, коли вони й значінням ухиляються від звичайних віддієслівних іменників на -ння, зокрема ж коли набувають більше матеріяльного значіння...  — Олекса Синявський, Норми літературної мови, 1931.
3. Характеристична з цього погляду та диференціяція значень, яка накреслюється між наголосовими паронімами – традиційним прошу і принесеним з Галичини прошу на Великій Україні  — Юрій Шевельов, Внесок Галичини у формування української літературної мови, 1944.
4. Мову засмічено канонізованою і неканонізованою суржиковою лексикою, перекручено правопис, скалічено звукову оригінальність української мови, спотворено наголосову систему  — Святослав Караванський, Секрети української мови, 1994.
5. У кожній зоні зібрано інформацію певного типу про наявність у словниках, що є джерелами фонду, про належність до певної частини мови, наголосові характеристики, кількість значень у тлумачному словнику, словнику іншомовних слів, частоту використання в півмільйонній вибірці української художньої прози тощо  — Ніна Клименко, Нові підходи до укладання комп’ютерних словників, 1996.
6. Зовсім мало акцентних (наголошувальних) змін простежується і в 1-му томі (літери А–Н) двотомного «Орфоепічного словника української мови» (2001)  — Петро Дудик, Стилістика української мови, 2005.
7. Вперше на цю наголошувальну опозицію між числами в іменниках аналізованого типу української мови як своєрідне, відмінне від усіх слов’янських мов явище звернув увагу Р. Брандт  — Ірина Фаріон, Мовна норма: знищення, пошук, віднова, 2009.

Спробуйте LanguageTool

Покращуйте свої тексти миттєво

  • Перевіряє граматику та стиль української мови
  • Працює на майже будь-якому веб-сайті (Gmail, Facebook, Twitter)
  • Реєстрація не потрібна
Дізнатись більше

Спробуйте LanguageTool

Покращуйте свої тексти миттєво

  • Перевіряє граматику та стиль української мови
  • Працює на майже будь-якому веб-сайті (Gmail, Facebook, Twitter)
  • Реєстрація не потрібна
Дізнатись більше