Графе́мний

, а, е
утворено від іменника графема за допомогою наростка -н(ий).
Пов’язаний з буквою чи позначений нею  — бу́квений, а, е
1. Серед нових найменувань осіб чимало тих, що утворені від звукових і буквених абревіатур – скорочених назв політичних партій, блоків та об’єднань, конфесійних угруповань, спортивних організацій, силових структур, а також міжнародних і міждержавних союзів тощо  — Катерина Городенська, Чи потрібні ці незвичні написання слів?, 2010.
2. При наборі апострофа слід враховувати, що в англійській мові апостроф використовується не як буква, а як символ пропуску букв, в українській апостроф є повноцінною буквою, і для нього передбачений буквений символ кодування, що відрізняється від кодування апострофа-знаку, який є на клавіатурі  — unian.net, 07.07.2012.
3. Перший повний запис алфавітних знаків угорського рунічного письма зроблений у 1483 р. в чеському Мікулові (німецькою Нікольсбург) і містить 46 буквених знаків  — Вікторія Чекштуріна, Рунічний знак як засіб символьної комунікації: теоретико-методологічний аспект, 2016.
4. Буквені позначення деяких голосних звуків § 1. Правопис наголошених і ненаголошених Е, И  — Український правопис, 2019.
5. Зробіть буквений запис слів, що подані в тексті Б фонетичною транскрипцією  — Тетяна Попова, Українська мова. 5 клас, 2022.

Спробуйте LanguageTool

Покращуйте свої тексти миттєво

  • Перевіряє граматику та стиль української мови
  • Працює на майже будь-якому веб-сайті (Gmail, Facebook, Twitter)
  • Реєстрація не потрібна
Дізнатись більше

Спробуйте LanguageTool

Покращуйте свої тексти миттєво

  • Перевіряє граматику та стиль української мови
  • Працює на майже будь-якому веб-сайті (Gmail, Facebook, Twitter)
  • Реєстрація не потрібна
Дізнатись більше