Юриди́чний

, а, е
від лат. jūridicus (iūridicus) – судовий, що походить від іменника jus, juris – закон, право.
Пов’язаний із правом — правови́й, а, е
1. Очевидно, що Україна зв’язана з південною Европою і почасти з західньою також цілим комплексом інших, напр., правових і моральних та релігійних, здобутків тої спільної культури, яка центром виходу мала Месопотамію — Юрій Липа, Призначення України, 1938.
2. У моїх взаєминах з місцевими адвокатами та населенням допомагав факт, що я колись був громадянином та офіцером «старої Австрії» і в її університеті здобув правові знання — Володимир Рудницький, На службі у французької юстиції, 1966.
3. Державний Секретаріат 16 листопада 1918 р. схвалив Розпорядок про державну адміністрацію, який визначав правову основу, принципи формування органів державного управління на рівні повітів, міст і гмін, їх функції та обов’язки — Степан Макарчук, Українська Республіка галичан. Нариси про ЗУНР, 1997.
4. А головне — Lex Romana, Закон, на якому заснована правова система демократичного Заходу — Оксана Пахльовська, Територія без Батьківщини, або Ітака, якої не було, 2010.
5. Колонка голови партії «Голос» Кіри Рудик в «Економічній правді» дає привід показати, як погано корелюються між собою політичні та правові питання компенсації шкоди, яку нанесла російська агресія Україні — epravda.com.ua, 06.05.2022.
Пов'язані сталі словосполуки:
з юриди́чного по́гляду — з правово́го по́гляду
юриди́чна ба́за — правове́ підґру́нтя
юриди́чна відповіда́льність — правова́ відповіда́льність
юриди́чна оці́нка — правова́ оці́нка
юриди́чний до́каз — правови́й до́каз
юриди́чний за́хист — правови́й за́хист
юриди́чні аргуме́нти — правові́ до́води
юриди́чні відно́сини — правові́ відно́сини
юриди́чні заса́ди — правові́ заса́ди
юриди́чні на́слідки — правові́ на́слідки
юриди́чні пита́ння — правові́ пита́ння
юриди́чні підста́ви — правові́ підста́ви

Спробуйте LanguageTool

Покращуйте свої тексти миттєво

 • Перевіряє граматику та стиль української мови
 • Працює на майже будь-якому веб-сайті (Gmail, Facebook, Twitter)
 • Реєстрація не потрібна
Дізнатись більше

Спробуйте LanguageTool

Покращуйте свої тексти миттєво

 • Перевіряє граматику та стиль української мови
 • Працює на майже будь-якому веб-сайті (Gmail, Facebook, Twitter)
 • Реєстрація не потрібна
Дізнатись більше
Пов’язаний із правником  — правни́чий, а, е; правозна́вчий, а, е
1. По гімназії, здобувши матуру (свідоцтво про закінчену середню освіту), Мартович записався на правничий факультет, спочатку Чернівецького, а потім Львівського університету — Микола Зеров, Українське письменство, 1929.
2. — Сподіваюсь, моя правнича лекція тобі не надокучила? — Ерік Сігел, Оліверова історія, переклад Андрія Євси, 1969.
3. Його правниче мислення йшло цілком у річищі австрійського й німецького права, яке з практикою російського судівництва й радянського законодавства мало дуже мало спільного  — Юрій Шевельов, Я, мені, мене… (і довкруги), 1987.
4. Попереджувальну функцію в українській правничій літературі пов’язують з репресивно-каральною  — Вікторія Середюк, Функції юридичної відповідальності в правовій науці України та Польщі, 2011.
5. Зважаючи на те, що Україна в силу різних обставин і причин ще далека від панування верховенства права і побудови правової держави, надзвичайно актуальною залишається проблема удосконалення правничої освіти, добору студентів правничих ЗВО і подальшого допуску їх випускників до базових правничих спеціальностей: адвоката, прокурора, нотаріуса, судді, правознавця-дослідника  — yur-gazeta.com, 05.08.2022.
Пов'язані сталі словосполуки:
юриди́чна допомо́га — правни́ча допомо́га
юриди́чна консульта́ція — правни́ча пора́да
юриди́чна нау́ка — правни́ча нау́ка
юриди́чна осві́та — правни́ча осві́та
юриди́чна пра́ктика — правни́ча дія́льність
юриди́чна слу́жба — правни́ча слу́жба
юриди́чний ві́дділ — правни́чий ві́дділ
юриди́чні по́слуги — правни́чі по́слуги

Спробуйте LanguageTool

Покращуйте свої тексти миттєво

 • Перевіряє граматику та стиль української мови
 • Працює на майже будь-якому веб-сайті (Gmail, Facebook, Twitter)
 • Реєстрація не потрібна
Дізнатись більше

Спробуйте LanguageTool

Покращуйте свої тексти миттєво

 • Перевіряє граматику та стиль української мови
 • Працює на майже будь-якому веб-сайті (Gmail, Facebook, Twitter)
 • Реєстрація не потрібна
Дізнатись більше